अथर्ववेद (AtharvaVeda)

अथर्ववेद-संहिता – 1:35 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३५- दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – हिरण्य, इन्द्राग्नी या…

अथर्ववेद-संहिता – 1:32 – महद्ब्रह्म सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३२- महद्ब्रह्म सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – द्यावापृथिवी। छन्द –…

अथर्ववेद-संहिता – 1:31 – पाशमोचन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३१- पाशमोचन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – आशापालाक वास्तोष्पतिगण। छन्द…

अथर्ववेद-संहिता – 1:30 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३०-दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – विश्वेदेवा। छन्द – त्रिष्टुप्…

अथर्ववेद-संहिता – 1:29 – राष्ट्र अभिवर्धन, सपत्नक्षयण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२९- राष्ट्र अभिवर्धन, सपत्नक्षयण सूक्त] [ ऋषि – वसिष्ठ। देवता – अभीवर्तमणि…

अथर्ववेद-संहिता – 1:27 – स्वस्त्ययन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२७- स्वस्त्ययन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – चन्द्रमा और इन्द्राणी।…

error: Content is protected !!