अथर्ववेद चतुर्थ काण्ड

अथर्ववेद संहिता – 4:11 – अनड्वान् सूक्त

अथर्ववेद संहिताचतुर्थ काण्डम्[११- अनड्वान् सूक्त] [ ऋषि – भृग्वङ्गिरा। देवता– इन्द्र, अनड्वान। छन्द – त्रिष्टुप्,…

अथर्ववेद संहिता – 4:08 – राज्याभिषेक सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम्[८- राज्याभिषेक सूक्त] [ ऋषि – अथर्वाङ्गिरा। देवता – चन्द्रमा, आपः, राज्याभिषेक,…

error: Content is protected !!