अथर्ववेद प्रथम काण्ड

अथर्ववेद-संहिता – 1:13 – विद्युत् सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [१३- विद्युत् सूक्त] [ ऋषि -भृग्वङ्गिरा। देवता – विद्युत्। छन्द -अनुष्टुप्, ३…

अथर्ववेद-संहिता – 1:12 – यक्ष्मनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ १२- यक्ष्मनाशन सूक्त [ ऋषि – भृग्वङ्गिरा। देवता – यक्ष्मनाशन। छन्द- जगती,…

अथर्ववेद-संहिता – 1:11 – नारीसुखप्रसूति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [११- नारीसुखप्रसूति सूक्त ] [ऋषि – अथर्वा । देवता – पृषा, अर्यमा,…

अथर्ववेद-संहिता – 1:9 – विजयप्रार्थना सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [९- विजयप्रार्थना सूक्त] [ऋषि – अथर्वा। देवता – वसुगण, इन्द्र, पूषा, वरुण,…

अथर्ववेद-संहिता – 1:8 – यातुधाननाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [८ – यातुधाननाशन सूक्त] [ऋषि – चातन। देवता – बृहस्पति, अग्नीषोम, ३-४…

अथर्ववेद-संहिता – 1:7 – यातुधाननाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [७- यातुधाननाशन सूक्त] [ऋषि – चातन। देवता – अग्नि, ३ अग्नीन्द्र। छन्द…

अथर्ववेद-संहिता – 1:6 – अपांभेषज (जल चिकित्सा) सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [६ – अपांभेषज (जल चिकित्सा) सूक्त] [ऋषि – सिन्धुद्वीप, कृति अथवा अथर्वा।…

अथर्ववेद-संहिता – 1:5 – अपांभेषज (जल चिकित्सा) सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥[५- अपांभेषज (जल चिकित्सा) सूक्त] [ ऋषि – सिन्धुद्वीप । देवता – अपांनपात्,…

error: Content is protected !!