अथर्ववेद (AtharvaVeda)

अथर्ववेद संहिता – 2:13 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[१३- दीर्घायुप्राप्ति सूक्त ] [ ऋषि – अथर्वा। देवता -१ अग्नि, २-३ बृहस्पति,…

अथर्ववेद संहिता – 2:12 – शत्रुनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[१२- शत्रुनाशन सूक्त] [ ऋषि – भरद्वाज। देवता -१ द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष, २ देवगण,…

अथर्ववेद संहिता – 2:11 – श्रेयः प्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[११- श्रेयः प्राप्ति सूक्त] [ ऋषि*( – शुक्र। देवता** – कृत्यादूषण। छन्द –…

अथर्ववेद संहिता – 2:10 – पाशमोचन सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[१०- पाशमोचन सूक्त] [ ऋषि – भृग्वङ्गिरा। देवता -१-८ द्यावापृथिवी, १ ब्रह्म, निति,…

अथर्ववेद संहिता – 2:9 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[९- दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – भृग्वङ्गिरा। देवता – यक्ष्मनाशन, वनस्पति। छन्द –…

अथर्ववेद संहिता – 2:8 – क्षेत्रियरोगनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[८- क्षेत्रियरोगनाशन सूक्त ] [ ऋषि – भृग्वगिरा। देवता – वनस्पति, यक्ष्मनाशन। छन्द…

अथर्ववेद संहिता – 2:6 – सपत्नहाग्नि सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[६- सपत्नहाग्नि सूक्त] [ ऋषि – शौनक। देवता – अग्नि। छन्द – त्रिष्टुप्,…

अथर्ववेद संहिता – 2:5 – इन्द्रशौर्य सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[५- इन्द्रशौर्य सूक्त] [ ऋषि – भृगु आथर्वण। देवता -इन्द्र। छन्द – त्रिष्टुप,…

अथर्ववेद संहिता – 2:4 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[४ – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – चन्द्रमा अथवा जङ्गिड़।…

error: Content is protected !!