अथर्ववेद (AtharvaVeda)

अथर्ववेद संहिता – 2:3 – आस्त्रावभेषज सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड [३- आस्त्रावभेषज सूक्त] [ ऋषि – अङ्गिरा। देवता – भैषज्य, आयु, धन्वन्तरि।…

अथर्ववेद-संहिता – 1:35 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३५- दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – हिरण्य, इन्द्राग्नी या…

अथर्ववेद-संहिता – 1:32 – महद्ब्रह्म सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३२- महद्ब्रह्म सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – द्यावापृथिवी। छन्द –…

अथर्ववेद-संहिता – 1:31 – पाशमोचन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३१- पाशमोचन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – आशापालाक वास्तोष्पतिगण। छन्द…

अथर्ववेद-संहिता – 1:30 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३०-दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – विश्वेदेवा। छन्द – त्रिष्टुप्…

अथर्ववेद-संहिता – 1:29 – राष्ट्र अभिवर्धन, सपत्नक्षयण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२९- राष्ट्र अभिवर्धन, सपत्नक्षयण सूक्त] [ ऋषि – वसिष्ठ। देवता – अभीवर्तमणि…

error: Content is protected !!