अपामार्ग सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:19 – अपामार्ग सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ७४३. उतो अस्यबन्धुकृदुतो असि नु जामिकृत्।उतो कृत्याकृतः प्रजां नडमिवा च्छिन्धि वार्षिकम्॥१॥ हे अपामार्ग ओषधे ! आप...

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:18 – अपामार्ग सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ७३५. समं ज्योतिः सूर्येणाह्रा रात्री समावती। कृणोमि सत्यमूतयेऽरसाः सन्तु कृत्वरीः॥१॥ जिस प्रकार प्रभा और सूर्य का...

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:17 – अपामार्ग सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ७२७. ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे।चक्रे सहस्रवीर्यं सर्वस्मा ओषधे त्वा॥१॥ हे ओषधे! रोग निवारण के लिए...

error: Content is protected !!