September 23, 2023

कल्याणार्थप्रार्थना सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 3:16 – कल्याणार्थप्रार्थना सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ तृतीय काण्डम् ४७२. प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना।प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे॥१॥ प्रभातकाल (यज्ञार्थ) हम अग्निदेव...

error: Content is protected !!