September 23, 2023

दिक्षु आत्मरक्षा सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 3:26 – दिक्षु आत्मरक्षा सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ तृतीय काण्डम् ५४७. ये३स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः।ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो...

error: Content is protected !!