दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद संहिता – 3:11 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ तृतीय काण्डम्[११ – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा, भृग्वङ्गिरा। देवता – इन्द्राग्नी,…

अथर्ववेद-संहिता – 1:35 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३५- दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – हिरण्य, इन्द्राग्नी या…

अथर्ववेद-संहिता – 1:30 – दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३०-दीर्घायुप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – विश्वेदेवा। छन्द – त्रिष्टुप्…

error: Content is protected !!