September 27, 2023

पापनाशन सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:33 – पापनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ऋषि - ब्रह्मा, देवता - अग्नि, छन्द - गायत्री ८४५. अप॑ नः॒ शोशु॑चद॒घमग्ने॑ शुशु॒ग्ध्या र॒यिम्।अप॑ नः॒...

error: Content is protected !!