महद्ब्रह्म सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:32 – महद्ब्रह्म सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३२- महद्ब्रह्म सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – द्यावापृथिवी। छन्द –…

error: Content is protected !!