यक्ष्मनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:12 – यक्ष्मनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ १२- यक्ष्मनाशन सूक्त [ ऋषि – भृग्वङ्गिरा। देवता – यक्ष्मनाशन। छन्द- जगती,…

error: Content is protected !!