रुधिरस्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:17 – रुधिरस्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [१७- रुधिरस्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त ] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – योषित् ,…

error: Content is protected !!