श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:24 – श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२४- श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – आसुरी वनस्पति।…

error: Content is protected !!