श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:23 – श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२३- श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता- असिक्नी वनस्पति।…

error: Content is protected !!