सपत्नक्षयण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:29 – राष्ट्र अभिवर्धन, सपत्नक्षयण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२९- राष्ट्र अभिवर्धन, सपत्नक्षयण सूक्त] [ ऋषि – वसिष्ठ। देवता – अभीवर्तमणि…

error: Content is protected !!