September 27, 2023

सेनासंयोजन सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:32 – सेनासंयोजन सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ८३८. यस्ते मन्योऽविधद् वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्।साह्याम दासमार्य त्वया युजा वयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता॥१॥हे...

error: Content is protected !!